Aanbieding SER-advies 'Personalized & Customized Health'

Praktische informatie

Datum
Aanvang16:00
Locatie
  • Provinciehuis Groningen

 

Op 6 september 2017 vindt de overhandiging plaats van het advies 'Personalized & Customized Health' door de SER Noord-Nederland. De provincie Groningen heeft aan de SER gevraagd om dit advies uit te brengen.

Een belangrijke opgave in Noord-Nederland is om - ondanks toenemende vergrijzing, bezuinigingen en krimp - de zorg in plattelands gebieden kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit vergt meer preventie, maatwerk en zorg aan huis, waarvoor nieuwe zorgconcepten moeten worden ontwikkeld, die worden ondersteund door slimme technologie en systemen. Gezien het grote aantal partijen en initiatieven dat een rol speelt heeft de provincie aan de SER Noord-Nederland gevraagd om in een advies in beeld te brengen wat de kritische succesfactoren zijn om deze ontwikkeling van de grond te trekken. Het advies zal zich in belangrijke mate toespitsen op de vraag hoe de regie op dit onderwerp effectief kan worden geregeld, waarbij de eindgebruikers (inwoners) een centrale plek krijgen.