Congres Circulaire Economie

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken in Noord-Nederland samen aan een economie die grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop houdt. Vol enthousiasme geven alle partijen  – steeds concreter – vorm aan een circulaire economie. De aanpak, in combinatie met de behaalde resultaten, willen de initiatiefnemers graag delen met de rest van de wereld. 

Praktische informatie

Datum
Locatie
  • Bijzondere locatie in Noord-Nederland

Tijdens het congres staat enerzijds de status anno 2017 centraal en hebben we daarnaast  aandacht voor de volgende stappen die genomen moeten worden. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, overheden en kennis- instellingen uit héél Nederland én daarbuiten zijn daarbij onze doelgroep. Meerdere thema’s staan tijdens het congres centraal. Onderwerpen met een eigen focus en één rode draad; circulair ondernemerschap in de praktijk. 

Binnenkort wordt het programma gepresenteerd. Op donderdag 5 oktober 2017 gaat het gebeuren, op een bijzondere locatie centraal in Noord-Nederland! Houdt u die datum alvast vrij? Wilt u reageren, dan kan dat door een mail te sturen aan congres@circulairnoordnl.com

Het Congres Circulaire Economie is een initiatief van de Vereniging Circulair Friesland, provincies Drenthe,  Groningen en Fryslân.