Eemsdeltavisie 2017: Synergie

Duurzame energie

Op donderdag 14 september vindt in Evenementenhal Delfzijl de vierde editie plaats van EemsDeltavisie, het congres voor de industrie in Noord-Nederland. Tijdens EemsDeltavisie staan de nieuwe mogelijkheden voor verduurzaming voor de noordelijke industrie centraal. Dit jaar behandelen we het thema ‘Nieuwe synergie’. 

Wat afval is voor de een, kan grondstof zijn voor de ander. In synergetische samenwerking tussen buurbedrijven liggen veel mogelijkheden voor verbetering en verduurzaming van industriële clusters. Maar wie brengt reststromen en bijvoorbeeld warmte-overschotten in kaart? En wie zorgt er voor dat circulaire kansen ook in concrete investeringsprojecten worden omgezet? Welke nieuwkomers kunnen bijvoorbeeld in de Eemsdelta de onderlinge symbiose versterken?

Praktische informatie

Datum
Locatie
  • Evenementenhal Delfzijl

Synergie is op meer vlakken mogelijk. Tussen energiesector, de landbouw en de chemie bijvoorbeeld. Of tussen overheid, onderzoek en bedrijfsleven. Maar ook op het gebied van innovatie. Zo kan synergie tussen oude en nieuwe technologie bestaande installaties een nieuw leven geven. Slimme sensoren, big data en analytische systemen kunnen ageing assets efficiënter, veiliger en duurzamer maken. Ofwel gereed voor een nieuwe toekomst.

Kijk voor meer informatie en registratie op www.eemsdeltavisie.nl