Financiering

Binnen het programma Groningen@Work kunt u als ondernemer in de provincie Groningen gebruik maken van diverse subsidieregelingen of fondsen. Hieronder vindt u een overzicht.

Groninger ondernemersregeling

Met deze regeling kunt u subsidie krijgen van 5.000 euro voor deelname aan adviesprogramma’s (50% van de kosten), bijvoorbeeld als u hulp nodig heeft bij het opstarten van een bedrijf, een meester-gezeltraject, verbetering van uw ondernemersvaardigheden of als u zich met uw bedrijf meer wilt gaan richten op de export. 

Innovatief en Duurzaam MKB Groningen

Bij deze subsidie voor het innovatieve Groningse MKB staat duurzaamheid centraal. MKB's die hun product, productieproces of bedrijfssituatie duurzamer willen maken, en daarvoor een innovatietraject starten, kunnen een beroep doen op deze subsidie, eventueel in samenwerking met een kennisinstelling. Voor het programma...

Investeringsfonds Groningen

Het Investeringsfonds Groningen is bedoeld voor de vestiging, groei en vernieuwing van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in Groningen. Het investeringsfonds van 40 miljoen euro neemt deel in andere fondsen voor het bedrijfsleven. Het fonds is revolverend. Dat betekent dat de opbrengsten van de investeringen weer worden...

Pharma Connect Capital

Investeringsfonds Pharma Connect Capital is opgericht op 10 oktober 2017 en investeert onder meer in de zeer vroege fase van medicijnontwikkeling. Daarmee draagt dit fonds bij aan dichten van de innovatie- en financieringskloof die de afgelopen jaren is ontstaan doordat de farmaceutische industrie steeds meer taken...

Fonds Carduso Capital

Vanuit het Investeringsfonds Groningen (IFG) wordt het investeringsfonds Carduso gefinancierd. Het is bedoeld voor jonge en/of innovatieve technologiebedrijven die bij voorkeur gebaseerd zijn op kennis die in het Groningse wetenschapscluster in en rondom de Rijksuniversiteit (RUG) en het Academisch Ziekenhuis Groningen (UMCG) sterk...

Regionale Investeringssteun Groningen 2017

Nieuwe bedrijven en ondernemers met uitbreidingsplannen in de Eemsdelta en op de Zernike Campus in Groningen kunnen een beroep doen op de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2017). Het kan gaan om investeringen in apparatuur, gebouwen en eventueel grond. De provincie Groningen, Economic Board Groningen en het Rijk stellen 40...

EFRO

Dit programma is bedoeld voor innovatieve MKB's in Noord-Nederland. Bedrijven die zich richten op de ontwikkeling en praktische toepassing van kennis en zoeken naar wegen om kennis om te zetten in levensvatbare producten. Het kan gaan om innovaties in producten, diensten of processen. Het programma stelt de komende jaren 103,5...

Europese subsidies

Vanuit de Europese Unie zijn er diverse subsidies beschikbaar, zowel voor Duitsland-Nederland als voor samenwerking met andere Europese partners.

 

Innovatiefonds Noord-Nederland

Kennis en Innovatie is een belangrijke motor voor de economisch ontwikkeling en het concurrentievermogen van de regio Noord-Nederland. Vandaar dat de NOM, het ministerie van Economische Zaken en de provincies Drenthe, Friesland en Groningen in totaal 20 miljoen beschikbaar stellen om innovatie aan te jagen met het...

G-Force Capital

Het investeringsfonds G-force Capital bevordert de economische groei en innovatie van de provincie Groningen door te investeren in startende digitale bedrijven.