Europese subsidies

Interreg A
Het programma Interreg A richt zich op samenwerking tussen bedrijven, organisaties, hogescholen en universiteiten in het Nederlands Duitse grensgebied. Voor Groningse bedrijven zijn er met name mogelijkheden voor grensoverschrijdende innovatieprojecten. Kleine haalbaarheidsstudies en innovatieve pilots zijn mogelijk in één van de bestaande koepelprojecten op de volgende thema's:

Contactpersoon binnen de provincie is Johannes Boshuizen. Meer informatie over het Interreg A programma is te vinden op deutschland-nederland.eu/nl/

Interreg B Noordzee Regio (NSR)
Het programma Interreg B Noordzee Regio is een transnationaal programma. Het programma richt zich op deelname van partijen uit de kustregio's van zeven landen rond de Noordzee. In Nederland gaat het om de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel, Zeeland, Friesland, Groningen en Drenthe. Landen die hierbij horen zijn:

  • gedeeltelijk: Nederland, België, Duitsland, Zweden, Verenigd Koninkrijk
  • geheel: Denemarken, Noorwegen

Interreg NSR ondersteunt activiteiten en pilots op het gebied van de volgende thema’s:

  • Versterken van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
  • Efficiënte omgang met hulpbronnen
  • Aanpassingen aan klimaatverandering en behoud en bescherming van het milieu
  • Duurzaam vervoer

Contactpersoon binnen de provincie hiervoor is Nina Knol.  Meer informatie vindt u op rvo.nl.

Horizon 2020
Met Horizon 2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten. Daarnaast willen zij het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Bijvoorbeeld voor klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie. Contactpersoon binnen de provincie hiervoor is Nina Knol. Meer informatie hierover vindt u op rvo.nl