Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Dit programma is bedoeld voor innovatieve MKB's in Noord-Nederland. Bedrijven die zich richten op de ontwikkeling en praktische toepassing van kennis en zoeken naar wegen om kennis om te zetten in levensvatbare producten. Het kan gaan om innovaties in producten, diensten of processen. Het programma stelt de komende jaren 103,5 miljoen euro beschikbaar uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling; dit is exclusief cofinanciering door rijk en regio. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het programma uit. Kijk voor meer informatie op snn.nl.