Regionale Investeringssteun Groningen 2017

Nieuwe bedrijven en ondernemers met uitbreidingsplannen in de Eemsdelta en op de Zernike Campus in Groningen kunnen een beroep doen op de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2017). Het kan gaan om investeringen in apparatuur, gebouwen en eventueel grond. De provincie Groningen, Economic Board Groningen en het Rijk stellen 40 miljoen euro subsidie beschikbaar. Het beschikbare bedrag van € 40 miljoen wordt in tranches beschikbaar gesteld. De RIG2017 is de derde van vier tranches en sluit op 14 augustus 2017. Naar verwachting kunnen bedrijven in het najaar van 2017 op de vierde tranche inschrijven. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt de subsidieaanvragen. Kijk voor meer informatie op snn.nl. 

 

Bekijk ook het nieuwsbericht over de RIG of bekijk berichten over voorbeelden van projecten:

- PPG Delfzijl

 - Timmerfabriek Oomkens

- Bio MCN

- Wildeman Storage

- SynCom