AstroTec ontwikkelt zeer krachtige microserver

14 feb 2017

Duurzame energie

Acht noordelijke mkb-bedrijven en kennisinstellingen werken aan de ontwikkeling van een zeer krachtige en energiezuinige microserver. Het consortium bestaat uit de bedrijven AstroTec, Variass, Resato, ZiuZ, het Datacenter Groningen, LifeLines Databeheer en de kennisinstellingen Astron, de Hanze Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. De provincie Groningen subsidieert het project vanuit het programma Groningen@Work met een bedrag van 35.991 euro. Op korte termijn levert het project 15 arbeidsplaatsen op en op de langer termijn een veelvoud hiervan.

Ontwikkelingen
Dit project speelt in op de ontwikkeling dat informatietechnologie een steeds grotere rol speelt in onze maatschappij. Er wordt meer data digitaal opgeslagen en steeds meer apparaten, installaties en machines maken gebruik van een computer om 'slim' te werken. Het nadeel hiervan is dat datacenters een van de grootste energieverbruikers zijn van CO2 in Nederland. Ze stoten 930 kiloton uit per jaar, wat gelijk staat aan het energieverbruik van 200.000 huishoudens. Ook bereiken steeds meer datacenters de grenzen van hun capaciteit.

Prototypes
Momenteel wordt de microserver alleen nog gebruikt in en voor wetenschappelijke omgevingen. Deze nieuwe microserver is kleiner en energiezuiniger dan de nu gebruikte microservers in commerciële omgevingen, zoals datacenters en fabrieken. Het consortium wil dan ook aantonen dat door de bouw en het testen van een aantal prototypes deze nieuwe microserver ook in een commerciële omgeving gebruikt kan worden. Ook wordt er een businessplan opgesteld waarmee de microserver commercieel in de markt gezet kan worden. Na afloop van het project verwachten de partijen te kunnen starten met de productie van de systemen in Noord-Nederland.

Gedeputeerde Patrick Brouns: 'Mooi om te zien dat noordelijke mkb-bedrijven gezamenlijk met kennisinstellingen aan de slag gaan om deze zeer innovatieve microserver als commercieel product in de markt te zetten. Hierdoor versterkt de concurrentiepositie van het mkb in het noorden nog verder en daarmee ook  werkgelegenheid'.

Toekomst
Op termijn kan dit project leiden tot nieuwe bedrijvigheid in Noord-Nederland met een omzetpotentie na vijf jaar van 12 miljoen euro en een directe werkgelegenheid van 15 arbeidsplaatsen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot in Nederland is op termijn circa 1 miljoen ton, wat neerkomt op 3,5% van de Nederlandse klimaatdoelstellingen tot 2020.

Naast de provincie Groningen subsidiëren ook de provincies Fryslân en Drenthe het project met 35.991 euro. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ondersteunt het project met 377.904 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt