Big Data: nieuwe diensten voor pionierend Groninger MKB

9 okt 2017

Digitalisering

De ontwikkeling van vier concrete nieuwe diensten voor het MKB op basis van Big Data- oplossingen voor gezond leven, energieverbruik, logistieke diensten en een meetnetwerk voor milieu. Middels een MKB-toolbox met intelligente en beproefde methodes voor de analyse van Big Data wordt het ook haalbaar en betaalbaar voor het MKB om grote databestanden slim te gebruiken. Dat zijn de doelen van het project “Internet of Things: businesswaarde uit de intelligente zwerm” van Target Holding, de Rijksuniversiteit Groningen en 15 Groninger MKB ondernemers. Het is de verwachting dat het project 40 nieuwe banen creëert en 10 banen behoudt. De provincie verleent 329.996 euro subsidie vanuit Groningen@Work, als cofinanciering op de bijdrage van 989.988,65 euro uit het  Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) op een totaal subsidiabel bedrag van 3.299.962 euro.

Big data staat voor het verzamelen, combineren, interpreteren en analyseren van grote hoeveelheden data uit verschillende bronnen, om zinvolle patronen te ontdekken en voorspellingen te kunnen doen. Op basis daarvan kunnen nieuwe producten en diensten worden ontwikkeld.

Oprichting vijf nieuwe bedrijven
Bijzonder aan dit project is dat technische ontwikkeling en business ontwikkeling hand in hand gaan. Target Holding ontwikkelt en vermarkt nieuwe vormen van intelligente oplossingen voor de verwerking en verrijking van grote hoeveelheden data door middel van kunstmatige intelligentie en machine-learning. Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en 15 pionierende MKB ondernemers heeft het bedrijf op basis van business cases vier prototypes ontworpen. Voor de deelnemende ondernemers is het echter nu nog een te grote stap om deze prototypes zelf door te ontwikkelen naar een operationele dienst en marktintroductie. Deze stap wordt in dit project nu samen gezet. Dit moet uiteindelijk uitmonden in de oprichting van een aantal nieuwe bedrijven.

Vier nieuwe diensten
De prototypes betreffen de volgende vier nieuwe diensten:

  • Medisch onderbouwd lifestyle-advies op maat. In de zorg wordt steeds meer gemeten en opgeslagen onder andere met wearables. Op basis hiervan kunnen op individueel niveau patronen herkend worden en risico’s voor de gezondheid worden ingeschat, nog voordat zich problemen voordoen.
  • Voorspellen van energieverbruik. Door de ‘grilligheid’ van nieuwe energiebronnen zoals zon en wind wordt het steeds lastiger vraag en productie van energie op elkaar af te stemmen. Op basis van goede voorspellingen van gebruikersgedrag en invloeden van buitenaf kan gezorgd worden voor een goed evenwicht tussen aanvoer en gebruik in een bepaald deelgebied.
  • Voorspellingen op basis van voertuiggegevens en logistiek. De combinatie van gegevens per voertuig, gegevens van vele voertuigen en locatie informatie geeft een schat aan informatie over het voertuig, de bestuurder, het verkeer en de wegen. Deze dienst richt zich op twee doelstellingen: het trekken van conclusies over rijgedrag en het maken van een soort fingerprint per bestuurder, wat interessant kan zijn voor verzekeringsmaatschappijen. En het herkennen van patronen die met wegen te maken hebben, voor het plannen van onderhoud door de wegbeheerder.
  • Aanleg van een milieu-informatiesysteem. Het inzetten van verschillende (goedkope) sensoren in grote aantallen, om veranderingen van de meetwaardes in de tijd en over een groot gebied vast te leggen. Hier valt nieuwe informatie uit te halen, bijvoorbeeld over luchtkwaliteit, (grond-) waterstanden en waterkwaliteit (b.v. blauwalg) en geluid.

Businesswaarde uit de intelligente zwerm
Tegenwoordig zijn netwerken van sensoren steeds normaler. Productielijnen, consumentenproducten, voertuigen en infrastructuur zijn met sensoren uitgerust en via internet verbonden. Dit levert een nieuwe en steeds veranderende datastroom op. De titel van het project verwijst naar de noodzaak om van alle meetapparatuur een ‘intelligente zwerm’ van sensoren te maken, om de groeiende hoeveelheid data te kunnen vertalen in inzichtelijke informatie en waardevolle producten en diensten. Dit kan door slimme voorselectie en opslag op de sensor, efficiënte data overdracht en nieuwe vormen van intelligente verrijking en verwerking.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt