Groeiende werkgelegenheid en groeiende economische ontwikkeling in de provincie in 2016

16 mei 2017

Arbeidsmarkt

In april van dit jaar zijn cijfers over de economische ontwikkeling en over de werkgelegenheidsontwikkeling in Groningen beschikbaar gekomen. In de grafieken wordt de Groningse ontwikkeling tussen 2008 (het laatste jaar voor de recessie) en 2016 vergeleken met Nederland in beeld gebracht.

Ontwikkeling Bruto Regionaal Product zelfde als in Nederland

Uit de eerste grafiek blijkt dat Groningen zo ongeveer dezelfde volumeontwikkeling van het Bruto Regionaal Product heeft gekend als Nederland. Duidelijk is de dubbele dip in de economie te zien. Nederland heeft het niveau van voor de recessie in 2014 al weer bereikt, terwijl Groningen dat in Groningen in 2016 nog niet het geval was. De provincie probeert op allerlei manieren de economie van Groningen te stimuleren. Over macro-economische instrumenten zoals monetaire politiek, inkomens- en prijspolitiek en budgetbeleid, die vooral van invloed zijn op het BRP, beschikken we echter niet.

Werkgelegenheidsontwikkeling stijgt in 2016

In de tweede grafiek is de werkgelegenheidsontwikkeling van de Groningse economie tussen 2008 en 2012 weergegeven vergeleken met Nederland. De recessie van 2009 zien we niet terug in de werkgelegenheidscijfers.

Vooral in Groningen, maar ook in Nederland is er sprake van een duidelijke groei van de werkgelegenheid in 2011. De daling van der werkgelegenheid treed pas op vanaf 2012 en duurt in Nederland tot 2015, wanneer een duidelijk herstel plaatsvindt. In Groningen stijgt de werkgelegenheid pas weer in 2016.

Het economische beleid van de provincie Groningen is primair gericht op de groei van de werkgelegenheid in de provincie. Daarbij ligt de nadruk op stimulering van het Midden- en Kleinbedrijf. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het innovatief vermogen van de Groninger bedrijven en instellingen.

Werkloosheid in 2016 voor het eerst gedaald

In de derde grafiek wordt de ontwikkeling van het werkloosheidspercentage in Groningen tussen 2008 en 2016 weergegeven en vergeleken met Nederland. Het werkloosheidspercentage in Groningen is in 2016 voor het eerst sinds de recessie gedaald en wel van 8,5% naar 7,4%. In Nederland was het werkloosheidspercentage al een jaar eerder gedaald. Wat wel opvalt is dat zowel het Nederlandse als het Groningse werkloosheidspercentage nog lang niet weer het niveau van voor de recessie heeft gehaald. Verder is te constateren dat de regionale component in de werkloosheid (het verschil tussen het Groningse en Nederlandse percentage) tussen 2008 en 2016 geleidelijk is gestegen, namelijk van 0,8 naar 1,4%.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt