Groninger Rodin Broadband gaat snel internet in de hele provincie aanleggen

20 jul 2017

Digitalisering

Het Groningse bedrijf Rodin Broadband Groningen B.V. gaat het netwerk voor supersnel internet in de hele provincie Groningen aanleggen. Het plan van het bedrijf voldoet aan de criteria van de subsidieregeling ‘Snel Internet Groningen’ van de provincie Groningen, Economic Board Groningen (EBG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Meer dan 13.000 adressen in de provincie Groningen hebben momenteel geen toegang tot snel internet. Met de toekenning van de subsidie komt dit ook voor die huishoudens en bedrijven een grote stap dichterbij. Inzet van de provincie, de EBG en de NCG is dat in het najaar de schop in de grond kan, en dat binnen 2 jaar snel internet voor alle woningen en bedrijven in de buitengebieden beschikbaar is.

Gedeputeerde Patrick Brouns van de provincie Groningen is blij dat met de toekenning van de subsidie (en krediet) aan Rodin. “Met de toekenning aan Rodin Broadband zetten wij een belangrijke stap om een netwerk voor Snel Internet te realiseren. De aanleg van dit netwerk is van belang voor de bewoners en de bedrijven en helpt om de buitengebieden aantrekkelijk en leefbaar te houden en creëert nieuwe economische kansen.”

Voorrang voor aardbevingsgebied
In de uitvoering krijgen de negen aardbevingsgemeenten voorrang. Voor de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders is dit een belangrijk gegeven: ,,Snel internet lost de problemen in deze gebieden niet op, maar draagt wel bij aan de leefbaarheid van het gebied, bijvoorbeeld doordat zorg en onderwijs op afstand wordt mogelijk gemaakt. Daarom draagt NCG vijf miljoen euro bij vanuit Kansrijk Groningen om dit mogelijk te maken.” Ook bestuurder Marco Smit van Economic Board Groningen is tevreden: "Alle bedrijven in Noord-Groningen kunnen nu worden aangesloten op snel internet. Dat is essentieel om je bedrijf te runnen. Daarbij krijgt de regio hierdoor een nieuwe dynamiek voor ondernemers om zich te vestigen.”

Vervolgtraject
In de komende periode worden de voorbereidingen gestart. Rodin bepaalt straks samen met de gemeenten op welke tracés het netwerk wordt aangelegd. Daarnaast zorgen de gemeenten voor de juiste vergunningen voor het graafwerk en het plaatsen van de centrales. Rodin zal samen met lokale bewonersinitiatieven en de gemeenten de verkoop starten van de abonnementen. Als er voldoende abonnementen zijn verkocht, start de aanleg in een gemeente. Voor het slagen van het project is het van belang dat zo veel mogelijke mensen mee doen. De provincie houdt toezicht op de uitvoering van het totale plan en zorgt ervoor dat het financiële risico van de regeling beperkt wordt. De provincie ondersteunt waar nodig gemeenten en Rodin.

Andere ingediende plannen
Ook de Coöperatie Samen Glasvezel Groningen U.A. en Breedband Groningen B.V. hebben een subsidieaanvraag ingediend om in aanmerking te komen voor de subsidie Snel Internet Groningen. Deze plannen voldoen echter niet aan alle criteria van de regeling.

Subsidieregeling Snel Internet Groningen
Door de hoge investeringskosten is het voor telecomaanbieders niet rendabel om snel internet in het buitengebied aan te leggen. Daarom hebben de provincie Groningen, Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de EconomicBoard Groningen (EBG) hier samen 40 miljoen euro voor beschikbaar gesteld. De subsidieregeling. 


“Snel Internet Groningen” is onderdeel van Groningen@Work, het programma Economie en Arbeidsmarkt van de provincie Groningen, Digitale Bereikbaarheid van de EBG en Kansrijk Groningen van de NCG.

Reacties

  1. In de nieuwsgeving is genoemd dat er gewerkt wordt met onderaannemers. Wij, de coöperatie en de stichting Work Autcomes begeleiden werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, naar werk en werkervaringsplaatsen.
    Mijn vraag: op welke wijze kunnen wij afspraken maken met Rodin, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van de gemaakte SROI-afspraken?

    geertje karstens op zaterdag 29 juli 2017 06:39

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt