Groningse blockchain-competitie succesvol met vijf uiteenlopende winnaars

4 okt 2017

Digitalisering

Van oplossingen voor BTW-fraude tot snelle toegang tot patiëntgegevens in spoedeisende situaties

Vanochtend maakten de provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken de winnaars bekend van de blockchain-competitie. De wedstrijd is een groot succes gebleken, met 38 inschrijvingen en vijf winnende ideeën om met de nieuwe blockchain-technologie problemen op te lossen op het gebied van overheidsdiensten, energie en gezondheidszorg. De winnaars ontvangen in totaal 250.000 euro om de haalbaarheid van hun idee te onderzoeken. De resultaten van de vijf haalbaarheidsstudies worden in mei 2018 gepresenteerd. Dan is er nog eens 250.000 euro beschikbaar om van daaruit minimaal twee prototypes te laten ontwikkelen.

De volgende vijf inzendingen hebben gewonnen (zie document onderaan deze pagina voor meer informatie):

  • Online platform afhandeling gemeentelijke diensten: HFPRGDEAI van Stichting Forus

Samen met de gemeente Zuidhorn wil Forus een decentraal georganiseerd online platform voor de afhandeling van gemeentelijke diensten ontwikkelen, dat betrouwbaar en efficiënt is en gemakkelijk in gebruik. Forus trekt in dit traject op met Berenschot. Het platform wordt gestart met het aanvragen, toekennen en afhandelen van het kindpakket in de gemeente Zuidhorn. Wanneer dit goed werkt kan het platform worden uitgebreid met andere diensten en naar andere gemeenten.

  • Voorkomen van BTW-fraude: TX++ Blockchain van Summitto

Summitto wil een triple accounting systeem maken om BTW-fraude te voorkomen. Dit systeem zorgt ervoor dat bedrijven geen BTW-aangifte meer hoeven te doen, omdat transacties real-time en op betrouwbare wijze worden vastgelegd op een blockchain. Zo wordt real-time goedkope verificatie van elke transactie mogelijk. Belastingplichtigen kunnen niet alleen op een vertrouwelijke wijze hun transacties doorgeven aan de belastingdienst, maar andersom krijgen zij ook inzicht in de data waar de belastingdienst gebruik van maakt.

  • Peer-to-peer energiehandel in kWh: Power to Share van de projectpartners TOBLOCKCHAIN, DNV GL en Gasunie

Met het idee van de projectpartners wordt een peer-to-peer energie community in het leven geroepen, waarbinnen via blockchain in kWh wordt gehandeld. Hiermee ontstaat een directe en duidelijke koppeling van energieleverancier en energieafnemer met een betrouwbare administratie. Daardoor wordt het voor de gebruikers mogelijk om gericht energie met elkaar te delen, en keuzes te maken waar hun energie vandaan komt en welke eigenschappen die energie moet hebben.

  • Blockchain voor het toekennen van studiepunten en diploma’s: StudyBits van penvoerder Quintor en partners.

Quintor wil de blockchaintechnologie toepassen op het toekennen van badges en de certificering van diploma’s in het onderwijs. Badges zijn digitale leerbewijzen die aangeven welke kennis en vaardigheden iemand op een bepaald terrein heeft opgedaan. Als proef worden studiepunten en diploma’s op blockchain gezet. Dit maakt het mogelijk dat de student zelf kan bepalen met wie hij of zij haar diplomagegevens wil delen, waar ook ter wereld. Als dit lukt, dan is dit het begin van een veelbelovende innovatie op het gebied van onderwijs, die wereldwijd ingezet kan worden.

  • Patiëntgegevens in spoedsituaties snel en betrouwbaar op de juiste plek: In Case of Emergency Data (ICED) van IT’s Privacy en Thesis One

ICED wil met blockchain een antwoord vinden op de vraag hoe het binnen het huidige systeem mogelijk is om de juiste gegevens van een patiënt op het juiste moment te ontsluiten op een snelle en betrouwbare manier, maar zonder de identiteit van de patiënt zelf. Dit is een probleem waar met name de spoedeisende zorg mee te maken heeft. Met dit slimme zorgdossier worden in spoedeisende situaties op het ‘moment supreme’ alleen die patiëntgegevens gebracht die nodig zijn voor een bepaalde verrichting, zelfs als de arts de identiteit van de patiënt niet kan achterhalen.

Veel kennis en enthousiasme in Groningen

Initiatiefnemer Patrick Brouns, gedeputeerde van Ondernemerschap & Innovatie, is trots op de kwaliteit  van de ideeën van de winnaars: “Dit bewijst maar weer eens dat er in Groningen veel kennis over de nieuwe blockchaintechnologie én enthousiasme voor handen is. Het mes snijdt aan twee kanten. Als overheid staan we voor een aantal maatschappelijke uitdagingen en willen we graag kijken wat blockchain oplossingen hierin kunnen betekenen. Aan de andere kant is dit een unieke kans voor IT-ondernemers om hun ideeën verder te ontwikkelen. In het voorjaar organiseerde Groningen de eerste internationale blockchainhackathon. Onze provincie is met recht een koploper in Nederland op dit gebied.”

Inzet blockchain voor maatschappelijke vraagstukken

Het ministerie van Economische Zaken heeft het prijzengeld voor deze innovatie competitie beschikbaar gesteld in de vorm van een SBIR. Mark Bressers, directeur Regeldruk en ICT-beleid: “Met onze steun aan deze competitie stimuleren we de inzet van blockchaintechnologie voor maatschappelijke vraagstukken. Dat sluit mooi aan bij de Nationale Blockchaincoalitie die het ministerie in maart heeft opgericht in samenwerking met banken, verzekeraars, energiebedrijven, overheden en wetenschappers.” 

Blockchain zorgt voor veilige digitale transacties

Blockchain is een manier om, door middel van softwaretechnologie, gegevens onwrikbaar vast te leggen voor het verrichten van veilige digitale transacties. Informatie kan wel worden vastgelegd en geactualiseerd, maar niet worden gemanipuleerd. Het bijhouden van gegevens in registers en het uitvoeren van transacties kan plaatsvinden zonder tussenkomst van een vertrouwde derde partij, met centrale registratie zoals bijvoorbeeld een bank, een notaris of een certificaatuitgever. Deze decentrale opzet maakt blockchain robuust. Veel blockchain initiatieven zijn nog pril en onder andere besproken in de Blockchain of Trust Summit op 28 september jl. in de Ridderzaal Den Haag.

Small Business Innovation Research (SBIR): provincie Groningen ‘living lab’

SBIR staat voor Small Business Innovation Research en is een competitie die ondernemers uitdaagt nieuwe producten of diensten te ontwikkelen met een publiek belang. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SBIR-competitie uit namens het Ministerie van Economische Zaken. Harmen Harmsma, algemeen directeur van de RVO, is positief gestemd: “Deze SBIR is voor ons een driedubbel succes. We stimuleren innovatie door bedrijven uit te dagen om met innovatieve toepassingen te komen op het terrein van blockchaintechnologie. We investeren daarnaast in een moderne overheid door te onderzoeken hoe blockchaintechnologie de dienstverlening kan verbeteren. En tot slot doen we dit in goede samenwerking met de provincie Groningen, die als ‘living lab’ fungeert. Een mooie manier voor het Rijk en de Provincie om als partners op te trekken.” 

Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl

De vijf winnaars van de Blockchain...

259 kB download

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt