Maritieme Board moet noordelijke scheepvaart impuls geven

17 mrt 2019

MKB

De provincie gaat samen met het bedrijfsleven de Maritieme Board Groningen opzetten, een platform dat moet bijdragen aan de samenwerking in de scheepvaartsector. Ook gaat de provincie met een lening van € 15 miljoen deelnemen aan het scheepsbouwfonds van Nesec, een financieringsinstelling voor de scheepsvaart. De provincie wil zo een impuls geven aan de scheepsbouw, een sector die met een omzet van € 1,3 miljard en 4.300 werknemers bij 100 bedrijven, van groot belang is voor de economie en werkgelegenheid in Groningen.

De oprichting van de Maritieme Board Groningen voor bedrijven in de scheepsbouw is een belangrijke eerste stap om de samenwerking in deze sector te optimaliseren. De eerste voorzitter is Egbert Vuursteen, CEO van Royal Wagenborg. In eerste instantie is een tiental bedrijven betrokken bij de board. De provincie faciliteert dit nieuwe platform voor de komende twee jaar.

Scheepsbouwfonds

Nesec is in 1946 opgericht om de export te bevorderen van in Nederland gebouwde schepen en leningen te verstrekken aan scheepseigenaren. De financiële expertise van Nesec wordt ingezet voor het Nesec Shipping Debt Fund (NSDF), een fonds waarmee investeringen in shortsea-shipping - vervoer over zee, waarbij de oceaan niet wordt overgestoken - gefinancierd kunnen worden. Dit fonds is nodig omdat het moeilijk is om bij de bank een lening te krijgen. Het fonds omvat € 250 miljoen en wordt door het Rijk gesteund met een staatsgarantie van 80%. De provincie neemt deel met een lening van € 15 miljoen. Daarnaast gaat Nesec een dag per week spreekuur houden in het provinciehuis.

Robotisering

Verder willen we als provincie werk maken van de automatisering van het logistieke proces bij scheepswerven. Daarvoor dragen we € 48.000 bij aan het opstellen van een businessplan voor dit project. Hieruit moet blijken of er voldoende draagvlak is bij de scheepswerven.

Veel enthousiasme
Gedeputeerde Patrick Brouns bespeurt veel enthousiasme in de maritieme sector, om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling en verduurzaming van de sector: "Dat is ook hard nodig om de sector te versterken en werkgelegenheid te behouden. Als provincie willen wij vanuit onze faciliterende rol hier stevig op inzetten, want vervoer over zee is de meest efficiënte manier van transport in Europa. Daarbij zit 60% van de Nederlandse shortsea-reders in het Noorden en komt 90% van deze scheepsproductie hier vandaan. Ik zie volop kansen voor een sterke en innovatieve scheepsbouwsector."

Innovatie
Een goed voorbeeld van innovatie in de scheepsbouw is het hypermoderne baggerschip Ecodelta, dat vaart op LNG. Scheepswerf Barkmeijer uit Stroobos bouwde het voor Van der Kamp uit Zwolle, in samenwerking met Conoship International en de New Energy Coalition. Het project is mede door steun van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en de provincies Fryslân en Groningen tot stand gekomen. Het project leverde 100 banen op en veel kennis over het ontwikkelen en bouwen van schepen die varen op vloeibaar gas. Marktverkenningen tonen aan dat het Noorden een potentieel heeft om tot 2025 meer dan 40 orders voor LNG-aangedreven schepen binnen te halen. Goed voor een totale investeringsimpuls van ruim €1 miljard en 6.500 mensjaren werk.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt