Nieuw Gronings fonds voor farmaceutische start-ups

12 okt 2017

Healthy ageing

‘Op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling hebben we in Noord-Nederland iets heel bijzonders in handen’. Dat zei gedeputeerde Patrick Brouns bij de lancering van  het Pharma Portal en het fonds Pharma Connect Capital op 12 oktober. Door het combineren van de regionale sterke expertise in het Pharma Portal en risicokapitaal in Pharma Connect Capital wordt de Groningse sterkte op het gebied van ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen in een stroomversnelling gebracht, wat een impuls zal geven aan de verbetering van de gezondheidszorg.

 

Met de lancering van Pharma Connect Capital komt in eerste instantie 8 miljoen euro beschikbaar om in te zetten in de vroege en financieel meest risicovolle stadia van geneesmiddelenontwikkeling. Hiermee verwacht fondsmanager Jan Hendriks meerdere initiatieven te kunnen ondersteunen: ‘We gaan investeren in de start van diverse ondernemingen, en als zij succesvol blijken zullen we ook meefinancieren in de groei’

Verbetering van gezondheidszorg

Een dergelijke combinatie, waarin financiers, academische organisaties en bedrijven met elkaar samenwerken en waarin kennis en risico-investeringen naadloos op elkaar aansluiten, is uniek in Nederland. ‘Voor een niet-Groninger zoals ik valt het altijd op hoe men in Noord-Nederland op zoek is naar de onderlinge verbinding’, aldus Ton Rijnders, landelijk boegbeeld als het gaat om geneesmiddelenontwikkeling en voorzitter van de investment board van het nieuwe fonds. ‘Hier slaat een diversiteit aan organisaties en kennis en kunde de handen ineen, om nog succesvoller te worden op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling. Ongetwijfeld zal dit een aanzuigende werking van innovatie en een verbetering van gezondheidszorg tot gevolg hebben.’

 

Oorsprong

Ton Vries, voorzitter LifeCooperative en een van de kartrekkers van het eerste uur, bevestigd het betoog van Ton Rijnders. ‘Het draait om die samenwerking en het vertrouwen onderling. Vanuit dit vertrouwen is het eerste idee ontstaan waaruit het Pharma Portal en Pharma Connect Capital zijn gegroeid. Dit succes is toe te schrijven aan de nauwe samenwerking binnen de LifeCooperative en de interactie met de Campus. Een succes waar we trots op zijn en waar we veel van verwachten’.


 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt