Nieuwe testomgeving voor gezond ouder worden

1 jun 2017

Duurzame energie

Stimulans tot innovatie voor het mkb

Een coöperatie van twintig noordelijke mkb-bedrijven ontwikkelen samen met het UMCG, Lifelines en Philips een nieuwe test-omgeving maken waar (nieuwe) apparaten en producten die bijdragen aan de gezondheid en welzijn van moeders en hun kind(eren) kunnen worden getest. Daarnaast krijgt het bedrijfsleven door deze samenwerking de kans om te testen of hun producten relevant zijn. Reden genoeg voor zowel de provincies Fryslân en Groningen, de gemeente Groningen en het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) om aan deze proeftuin subsidie toe te kennen.

Proeftuin Newborn
Het project maakt het mogelijk dat jonge gezinnen potentiële toekomstige apparaten 'real time' kunnen testen, wat kan helpen mensen gezond ouder te laten worden (healthy ageing). De testomgeving beschikt over zo'n 5.000 apparaten, waaronder bloeddruk-, geluids- en fijnstofmeters, die gebruikt kunnen worden door de deelnemende gezinnen. De apparaten worden fysiek bij gezinnen thuis geplaatst waar doorlopend metingen mee worden gedaan.

Data
Via internet worden de apparaten kunnen aan elkaar gekoppeld. De data die hieruit voortkomen worden daarna via een beveiligde omgeving versleuteld en anoniem bewaard. Onderzoekers kunnen met deze gegevens studie doen naar de gezondheid en risicofactoren voor ziektes en aandoeningen. Daarnaast kunnen bedrijven op basis van de resultaten hun apparaten of producten verbeteren of verder ontwikkelen. Daarbij kan gedacht worden aan een app voor huilende baby's, babyvoeding bij allergieën, plasluiers met sensoren, middeltjes tegen darmkrampjes of nieuwe methodes om ziektes vast te stellen. Ook krijgen deelnemers inzicht in hun persoonlijke gezondheidssituatie.

 

Deelnemen
De mensen die voor de proeftuin Newborn worden uitgenodigd zijn jonge gezinnen die meedoen aan Lifelines Next. Bij dit project worden zwangeren gevolgd tijdens en na de zwangerschap, tot 1.000 dagen na de geboorte. Tijdens deze periode worden gegevens uit bloed, borstvoeding, urine, de fysieke omgeving, erfelijkheid en voedselinname verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. Alleen als deelnemers aangeven interesse te hebben en expliciet toestemming geven, doen zij mee aan proeftuin Newborn. Voor deelnemers kan het project interessant zijn omdat ze direct gedetailleerde individuele informatie krijgen over zichzelf of dat van hun kind, onder meer rondom bloeddruk, mondgezondheid, natte luiers, maar ook over de leefomgeving (bijvoorbeeld in welke mate er fijnstof in huis aanwezig is).

Meerdere voordelen
De verwachting is dat de beoordeling van de innovaties door de jonge gezinnen in een vroegtijdig stadium waardevolle inzichten oplevert. Op die manier wordt duidelijk of een apparaat of product potentie heeft en of er nog wat moet worden verbeterd. Naast een directe positieve bijdrage aan de gezondheid van de deelnemers, kunnen via de proeftuin betere beslissingen worden genomen over het al dan niet introduceren van een bepaald innovatief product. Verwacht wordt dat tijdens de periode tot 2019 zo'n 25 á 30 bedrijven gebruik willen maken van proeftuin Newborn, wat een stimulans betekent voor het midden- en kleinbedrijf en de werkgelegenheid in het Noorden.

Het Dagblad van het Noorden schrijft er ook over.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt