Noordelijke overheden en bedrijven maken werk van groene waterstof

28 feb 2019

Vergroening chemie

Overheden en bedrijven in Noord-Nederland willen de komende twaalf jaar 2,8 miljard euro investeren in de grootschalige toepassing van duurzaam opgewekte waterstof. Dat staat in de 'Investeringsagenda waterstof Noord-Nederland', die donderdagavond in het provinciehuis werd gepresenteerd.

Duurzaam alternatief
Emissievrije (groene) waterstof kan een belangrijke rol spelen bij de verduurzaming van de industrie, als schoon alternatief voor fossiele brandstoffen. Daarnaast kan waterstof worden toegepast als 'energiedrager', bijvoorbeeld bij vervoer, zoals nu gebeurt met de twee waterstofbussen die in Groningen rijden, of als 'batterij' om schommelingen in het aanbod van duurzame energie uit wind en zon op te vangen.  

Schaalvergroting
Om ervoor te zorgen dat emissievrije waterstof straks in grote mate beschikbaar is, en daadwerkelijk kan concurreren met fossiele brandstoffen, is er de komende jaren schaalvergroting nodig. Met de investeringsagenda willen de noordelijke overheden en bedrijven tot die schaalvergroting komen. Ze verwachten in 2030 emissievrije waterstof grootschalig en rendabel te kunnen produceren, gebruiken en transporteren.  Het doel is onder meer installaties te ontwikkelen voor de productie van groene waterstof met een vermogen van minstens 100 megawatt (MW) en een productielocatie voor blauwe waterstof van minimaal 1,2 gigawatt (GW). Gedeputeerde Patrick Brouns: ‘Met de voorgenomen investeringen én gerichte steun van het Rijk, kunnen we de productie en het gebruik van CO2-vrije waterstof fors opschalen. Zo vergroenen we de industrie en versterken we de economie in onze regio, in de rest van Nederland en daarbuiten.’

Waterstofeconomie
Noord-Nederland heeft volop mogelijkheden om zich tot een groene waterstofecomie te ontwikkelen, schrijven de negentien partijen in het plan. Er is veel kennis aanwezig en met de wind- en zonneparken kan de regio de duurzame energie leveren die nodig is voor de grootschalige productie van groene waterstof.  Daarnaast zijn er grote potentiële industriële afnemers in het Noorden; in de Eemshaven, Delfzijl en Emmen. Bovendien beschikken we over een uitgebreide gasinfrastructuur én unieke opslagmogelijkheden.  Bestuurder Ulco Vermeulen van de Gasunie:  'Om deze waterstoftransitie te laten slagen moeten we hier met de hele keten, van productie tot gebruik, gezamenlijk de schouders onder zetten. Richting 2030 kunnen wij een deel van onze bestaande infrastructuur geschikt maken voor het transport en de opslag van waterstof.’

Nationale klimaatdoelen
Door te investeren in emissievrije waterstof versterkt het Noorden niet alleen de regionale economie en zijn positie als energieregio in Europa, maar draagt het ook bij aan de nationale klimaatdoelen en kenniseconomie. 

Gezamenlijke aanpak
Het ‘Integraal waterstofplan Noord-Nederland’ is opgesteld door negentien partijen: Avebe, BioMCN, EMMTEC services, Eneco, Engie, Equinor, ESD-SIC, Groningen Seaports, Lagerwey, NAM, Gasunie, Nedmag, Nouryon, Nuon/Vattenfall, Provincie Groningen, Shell, Suikerunie, Teijin Aramid en Waterbedrijf Groningen. Samen hebben zij een portefeuille van ruim dertig projecten om productie, gebruik en transport van waterstof op te schalen. Van de ontwikkeling van een elektrolyser met een vermogen van 200 MW tot windmolens die rechtstreeks waterstof produceren. En van de realisatie van een waterstofdistributienet in Delfzijl tot de vestiging van het Hydrohub test- en ontwikkelcentrum bij energieproeftuin EnTranCe.

Kaart met de verschillende waterstofprojecten in Noord-Nederland
Kaart met de verschillende waterstofprojecten in Noord-Nederland

Investeringsagenda waterstof...

659 kB download

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt