Partners ontwikkelen nieuwe mbo-opleiding tot installatietechnicus

19 apr 2017

Arbeidsmarkt

Het Alfa-college ontwikkelt een nieuwe mbo-opleiding, Energie en duurzaamheid, voor de technische Installatiebranche. Dit doet het Alfa-college samen met bedrijven zoals Engie Energiewacht Assen en Structon Worksphere, en de Rijksuniversiteit Groningen. De samenwerking moet er voor zorgen dat opleiding straks beter aansluit op de toenemende vraag in het bedrijfsleven in Groningen en Drenthe naar op hogere mbo-niveaus geschoold personeel. De provincie Groningen draagt € 214.580,- voor de duur van vier jaar (2017-2020) bij aan de ontwikkeling van de opleiding. Gedeputeerde Eikenaar: "Ik draag graag bij aan een nieuwe opleiding waarmee leerlingen straks een goede kans maken op werk." Naar verwachting starten de eerste leerlingen in september met de nieuwe opleiding.

Innovatie
Vernieuwend aan de werkwijze is dat Alfa-college de opleiding ontwikkelt samen met bedrijven, meestal ontwikkelt het onderwijs opleidingen zelf. Daarnaast is nieuw dat de digitale vaardigheden en sociale vaardigheden worden geïntegreerd in de ontwikkeling van technisch vakmanschap. De Rijksuniversiteit Groningen doet een promotieonderzoek waarin het innovatieproces wordt gevolgd en ondersteund.

Talent
Het is de bedoeling dat er straks jaarlijks 15 tot 30 talentvolle jongeren worden opgeleid op MBO 4-niveau. De opleiding wordt halverwege omgezet in een leer-werkplek met arbeidscontract bij technische installatiebedrijven in Groningen en Drenthe. Het ontwikkelen van deze opleiding is niet alleen gericht op het maken van een passend aanbod van opgeleiden voor vacatures in deze branche, maar dient ook als voorbeeld voor een geheel nieuwe werkwijze voor ontwikkeling en uitvoering van beroepsopleidingen.

Mismatch
Ondanks de vele samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven houden bedrijven urgente vacatures op MBO-niveau die niet matchen met MBO-afgestudeerden. Steeds vaker is het onderwijs niet in staat de snelle ontwikkelingen in de technische sector bij te houden. Het initiatief voor de nieuwe opleiding moet de mismatch voorkomen.
 

Door technisch vakmanschap te koppelen aan digitale vaardigheden sluit het onderwijs beter aan op de groeiende vraag naar gekwalificeerd personeel.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt