Producent van biobrandstof BioMCN vergroent verder

11 apr 2017

Duurzame energie

Het bedrijf BioMCN in Delfzijl investeert in een nieuwe methode voor de productie van bio-methanol, een belangrijk ingrediënt van biobrandstof. Daardoor is het mogelijk om groene CO2, die vrijkomt bij biogasproductie, te injecteren in de reactor bij BioMCN. Het project leidt tot een productiecapaciteit van 15.000 ton bio-methanol en extra banen. De provincie, de Economic Board Groningen en het Rijk dragen gezamenlijk 110.000 euro bij, vanuit de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG 2017).

Het injecteren van (groene) CO2 is een nieuwe aanpak om te komen tot verdere vergroening van de producten. In de aanloop naar het uiteindelijke besluit om te investeren heeft BioMCN het nodige onderzoek gedaan samen met diverse kennisinstellingen. Het bedrijf ziet deze investering als eerste stap op weg naar de volledige vergroening van het productieproces. "Deze investering past heel goed in onze strategie om de chemische industrie te vergroenen en daarmee werkgelegenheid voor de regio te behouden", constateert gedeputeerde Patrick Brouns. "De investering laat ook zien dat de industrie innovatieve oplossingen creëert".

 

Aansluiting bij doelstellingen

Het investeringsproject sluit uitstekend aan op de Regionale Innovatie Strategie Noord-Nederland (RIS) en de Noordelijke Innovatie Agenda 2014 -2020 (NIA). Het Noorden wil een leidende en toonaangevende positie in Europa vervullen als het gaat om duurzaam (her)gebruik van groene grondstoffen in de hele keten. “Samen met de provincie Groningen en het Ministerie van Economische Zaken is de afgelopen periode hard gewerkt om dit project voor te dragen voor een premie vanuit het RIG-programma”, aldus de COO van BioMCN, Paul Compagne. 

 

Over BioMCN 

Al meer dan 10 jaar is BioMCN gevestigd in Farmsum op het Chemiepark Delfzijl (CPD). BioMCN richt zich op de productie van (bio)-methanol. In Farmsum beschikt BioMCN over een productiecapaciteit waarmee jaarlijks ca. 450 kton (bio)methanol gemaakt kan worden. Bio-methanol is een groene transportbrandstof die uitstekend geschikt is als vervanging van (fossiele) benzine. Het bedrijf biedt werk aan bijna 65 medewerkers.

RIG

De RIG2017 maakt deel uit van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft zoveel mogelijk Groningers aan het werk te krijgen. De RIG is bestemd voor industriële bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park in Groningen en moet het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid stimuleren.

 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt