Provincie leent geld aan Kredietunie Westerkwartier

23 mei 2017

Arbeidsmarkt

De provincie Groningen leent voor de periode van maximaal tien jaar 1 miljoen euro aan de in februari 2017 opgerichte Kredietunie Westerkwartier. Met dit startkapitaal maakt de kredietunie een voortvarende start en het geeft zo de werkgelegenheid en leefbaarheid in het Westerkwartier een positieve impuls. Ook wordt hierdoor de solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers bevorderd en krijgen studenten de kans om onderzoek te doen voor krediet vragende ondernemers.

Springen in het gat
Door de lening van 1 miljoen euro springt de provincie enerzijds in het gat dat banken hebben gecreëerd door steeds minder in het MKB en jonge, innovatieve ondernemers te investeren. Anderzijds wordt het voor het bestaande, vaak kleinere, mkb gemakkelijker om krediet te krijgen voor reguliere investeringen. Kredietunies lossen dit probleem (gedeeltelijk) op door leningen te verstrekken en ondernemers te coachen. De provincie staat hier dan ook positief tegenover.

Over de kredietunie
De Kredietunie Westerkwartier is een initiatief om specifiek voor het midden- en kleinbedrijf in het Westerkwartier (Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn en Winsum) financiering aan te bieden. De maximale lening bedraagt 250.000 euro. De gemiddelde lening zal naar verwachting minder dan 100.000 euro bedragen. De kredietunie heeft vanaf de opstart in februari tot nu toe al 225.000 euro aan harde toezeggingen voor de inbreng van kapitaal door de eigen leden. Voor het opstarten van de kredietunie heeft de provincie eerder een subsidie van 30.000 euro verstrekt.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt