Twee miljoen provinciale subsidie voor project Kansrijke Leerweg

4 jul 2017

Arbeidsmarkt

Ondernemers leiden werkzoekenden in bedrijfsscholen op tot technische vakmensen

Vijf ondernemers hebben de handen in elkaar geslagen om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot technische vakmensen. Zij dichten zo het gat tussen vraag en aanbod van deze beroepsgroep in de provincie Groningen. Dit gat wordt momenteel niet voldoende via het reguliere onderwijsaanbod opgevuld, ook omdat het opdoen van praktijkervaring tijdens de opleiding veelal ontbreekt. Tegelijk vergroten de initiatiefnemers de kans op een baan voor werkzoekenden van alle leeftijden – ook zonder startkwalificatie. In een pilot van drie jaar worden in vijf bedrijfsscholen 130 kandidaten opgeleid. Daarvan krijgen uiteindelijk 100 kandidaten langdurig werk. Na de proefperiode van drie jaar, is het de verwachting dat jaarlijks 50-100 werkzoekenden worden opgeleid en een baan vinden. De provincie Groningen stelt twee miljoen euro beschikbaar voor dit driejarige project.

 

Eelco Eikenaar, gedeputeerde van Arbeidsmarkt & Onderwijs is enthousiast: “Dit project is een unieke samenwerking tussen de bedrijven, de gemeenten en het UWV dat wij als provincie ondersteunen. De bedrijven worden in hun groei belemmerd door het tekort aan geschoolde vakmensen op de arbeidsmarkt. Door de krachten te bundelen ontwikkelen zij hier een oplossing voor én bieden ze werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een reëel perspectief op werk.” 

Forse impuls voor de economie
Patrick Brouns, gedeputeerde van Ondernemerschap & Innovatie: “Ruim een jaar geleden signaleerden we als provincie in overleggen de behoefte van ondernemers aan opgeleide technische vakmensen en de behoefte van scholen aan de mogelijkheid voor leerlingen om ervaring op te kunnen doen in de praktijk. Ik waardeer het bijzonder dat het bedrijfsleven het initiatief heeft genomen deze behoeften bij elkaar te brengen, met de Kansrijke Leerweg als resultaat. Vanwege de technische oriëntatie zal dit structurele werkgelegenheid opleveren en een forse impuls geven aan de ruimtelijk economische structuur van Noord Nederland.”

Commerciële bedrijfsscholen
De vijf ondernemers richten de scholen op verschillende locaties op vanuit hun bedrijf: Witec fijnmechanische techniek in Vlagtwedde, industrieel ontwerpbureau Pezy in Groningen, JC Electronics in Marum, social enterprise De Verbinding in Groningen en afvalspecialist Virol in Scheemda. In de pilot is nog ruimte voor extra twee bedrijven om mee te doen. Vanaf de zomer van 2017 gaat het project van start. De bedrijfsschool bestaat uit een combinatie van een bedrijfsopleiding en begeleiding in de praktijk. Deelnemers worden zo geïnteresseerd in technische beroepen en opgeleid tot een startkwalificatie en entree diploma voor het MBO. Vervolgens kunnen zij verder via het reguliere onderwijs en een BBL baan bij de toekomstige werkgever.

Deelnemende bedrijven
- Witec is leverancier van fijnmechanische onderdelen en high-tech componenten met een zeer hoog kwaliteit.
- Pezy is een toonaangevend industrieel ontwerpbureau, dat producten ontwikkelt die voor de markt nieuw zijn in hun soort en waarvoor nog geen productielocatie bestaat.
-  JC Electronics bevindt zich met de inkoop, verkoop en reparatie van industriële elektronica in een wereldmarkt.
- De Verbinding is een commercieel bedrijf met een maatschappelijke missie en biedt werkgelegenheid aan dove mensen, die moeilijk regulier werk kunnen vinden.
- Virol heeft meerdere initiatieven ontwikkeld op het gebied van afvalstromen. Met name de demontage van elektrische apparaten vraagt om inzet van geschoolde werknemers.

Twee miljoen subsidie uit Groningen@Work
De totale kosten van het project bedragen vier miljoen euro. Gedeputeerde Staten willen het project Kansrijke Leerweg subsidiëren met twee miljoen euro vanuit het Ruimtelijk Economisch Programma Zuiderzeelijn (REP-ZZL), onder de vlag van Groningen@Work, het provinciale programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019. Voordat GS een definitief besluit nemen, vragen zij nu eerst Provinciale Staten om hun mening

Reacties

  1. Prachtig initiatief. Op deze manier bied je perspectief aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast geef je invulling aan een behoefte in de markt. En je schept ruimte in de bakken bij uitkeringsinstanties. Win-win-win. Mooi.

    Werner Hoenders op woensdag 05 juli 2017 14:06

  2. Dat is erg mooi, al vraag ik mij wel af tot hoeverre dit mensen helpt met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Want die zijn juist vaak werkeloos doordat ze niet goed kunnen leren op school, of niet een hoog MBO diploma kunnen halen. Vaak krijgen de mensen met een goeie kop toch altijd wel kansen aangeboden. Starterskwalificatie is mooi als je niet van mbo 2 naar 4 moet bijvoorbeeld.

    Joost op zondag 08 oktober 2017 23:04

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt