Twee winnaars van blockchain-competitie bekend

26 apr 2018

Digitalisering

De provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakten op 26 april de twee winnaars bekend van de blockchain-competitie: Kindbudget Zuidhorn en aanpak btw-fraude. De wedstrijd die in 2017 is gestart met 38 inschrijvingen en vijf winnende ideeën, krijgt hiermee een vervolg. Het doel is om met inzet van blockchain-technologie problemen op te lossen op het gebied van overheidsdiensten, energie en gezondheidszorg. De winnaars hebben met succes hun haalbaarheidsstudies gepresenteerd. De bedrijven ontvangen gezamenlijk 250.000 euro om van daaruit minimaal twee prototypes te ontwikkelen. 

De volgende twee inzendingen hebben gewonnen:

 • Online platform afhandeling gemeentelijke diensten: Kindbudget 
  Stichting Forus is ontstaan nadat de oprichters in februari 2017 aan de Dutch Blockchain Hackathon hadden meegedaan. Samen met de gemeente Zuidhorn wil Forus een decentraal georganiseerd online platform voor de afhandeling van gemeentelijke diensten ontwikkelen. Forus trekt in dit traject op met Berenschot. Het gebruik van blockchain maakt de gegevens betrouwbaarder en de gemeentelijke uitvoeringspraktijk efficiënter. Daarnaast is sprake van lagere administratieve lasten, meer gebruiksgemak voor de inwoners en minder controle. Om de haalbaarheid te onderzoeken wordt gestart met het aanvragen, toekennen en afhandelen van het kindpakket in de gemeente Zuidhorn, een gemeentelijke regeling voor ondersteuning bij armoede. Als dit goed werkt, kan het platform worden uitgebreid naar andere diensten en andere gemeenten.
  In het vervolg wordt onder meer verder onderzoek gedaan naar de governance en de mogelijkheden van opschaalbaarheid.
 • Voorkomen van btw-fraude: TX++ Blockchain van Summitto
  Summitto wil een triple-entry accounting systeem maken om btw-fraude te voorkomen. Dit systeem zorgt ervoor dat bedrijven geen btw-aangifte meer hoeven te doen, omdat transacties real-time en op betrouwbare wijze worden vastgelegd op een blockchain. Real-time goedkope verificatie van elke transactie wordt mogelijk, een enorme vernieuwing voor banken en bedrijven die gebruik maken van factoring. Een voordeel van het gebruik van een blockchain is de transparantie die het brengt. Belastingplichtigen kunnen niet alleen op een vertrouwelijke wijze hun transacties doorgeven aan de belastingdienst, maar andersom krijgen zij ook inzicht in de data waar de belastingdienst gebruik van maakt. Zo kan de overheid gemakkelijk verantwoording afleggen over haar activiteiten.
  De uitdaging bij het haalbaarheidsonderzoek lag vooral in het onderzoeken op welke wijze gewenste snelheid gehaald kon worden; dat is gelukt. Het aantal voor Nederland benodigde transacties kan gehaald worden. In fase 2 gaat er onder meer gewerkt worden aan de gebruiksvriendelijkheid van het systeem (ook tests draaien met gebruikers, protocollen opstellen) en het definiëren van het bijbehorende protocol. De Belastingdienst heeft aangegeven bereid te zijn op een proefproject te starten bij aanvang van fase 2 van deze blockchain-competitie.

Blockchain

Blockchain is een manier om, door middel van softwaretechnologie, gegevens onwrikbaar vast te leggen voor het verrichten van veilige digitale transacties. Informatie kan wel worden vastgelegd en geactualiseerd, maar niet worden gemanipuleerd. Het bijhouden van gegevens in registers en het uitvoeren van transacties kan plaatsvinden zonder tussenkomst van een vertrouwde derde partij, met centrale registratie zoals bijvoorbeeld een bank, een notaris of een certificaatuitgever. Deze decentrale opzet maakt blockchain robuust.

Small Business Innovation Research (SBIR): provincie Groningen ‘living lab’

SBIR staat voor Small Business Innovation Research en is een competitie die ondernemers uitdaagt nieuwe producten of diensten te ontwikkelen met een publiek belang. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SBIR-competitie uit namens het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
Lees meer op de website van RVO.

Veel kennis en enthousiasme in Groningen

Gedeputeerde van Ondernemerschap & Innovatie Patrick Brouns, is vol lof over de kwaliteit van de haalbaarheidsstudies van de twee winnaars: "Begin april werd in Groningen de Blockchaingers Hackathon georganiseerd. Nu het vervolg op de Blockchain SBIR regeling. Dit is een bevestiging dat er juist in Groningen veel dynamiek is rondom de blockchaintechnologie. Onze provincie is de koploper in Nederland op dit gebied.”

Inzet blockchain voor maatschappelijke vraagstukken

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft, samen met de provincie Groningen, het prijzengeld voor deze innovatiecompetitie beschikbaar gesteld in de vorm van een SBIR. Mark Bressers, directeur Regeldruk en ICT-beleid: “Met onze steun aan deze competitie stimuleren we het gebruik van blockchaintechnologie voor maatschappelijke vraagstukken zoals het betaalbaar houden van de zorg. Dat sluit mooi aan bij de Nationale Blockchaincoalitie waarbinnen EZK met banken, verzekeraars, energiebedrijven, overheden en wetenschappers samenwerkt aan het verder ontwikkelen van deze veelbelovende technologie.”

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
 • Wordt niet openbaar gemaakt