Tweede informatiebijeenkomst subsidieregeling duurzame scheepsbouw

22 jun 2017

Op 27 juni 2017 vindt in het provinciehuis in Groningen een tweede informatiebijeenkomst plaats over de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw. Hierin wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de regeling verder toegelicht en is er gelegenheid om vragen te stellen. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Eerder vond er een vergelijkbare informatiebijeenkomst plaats in Den Haag.

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is 2 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant en zal 15 juli 2017 worden opengesteld voor aanvragen. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door scheepswerven. Voor dit jaar is een budget beschikbaar van € 4,6 miljoen euro. De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken, door de innovatieve waarde te subsidiëren.

Uitvoering door RVO
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SDS-regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-duurzame-scheepsbouw-sds staat nadere informatie over de SDS-regeling. Via die site kunnen belangstellenden vervolgens onder andere het aanvraagformulier, de toelichting bij de aanvraag en de officiële bekendmaking downloaden.

Datum en tijd
27 juni 2017 van 12.00 uur tot 14.00 uur

Locatie
Provinciehuis Groningen, zaal Foxham B1
St. Jansstraat 4
9712 JN Groningen


Deze informatie staat ook op de website van de Nederlandse Maritieme technologie.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt