Nieuw Digital Business Centre in Groningen

5 dec 2017

Digitalisering

De Rijksuniversiteit Groningen en de Noordelijke Online Ondernemers (NOO) hebben de handen in elkaar geslagen het gebied van digital business en big data in het nieuwe kenniscentrum Groningen Digital Business Centre (GDBC). Het GDBC richt zich op het ontwikkelen, delen en overdragen van kennis op het gebied van digital business en big data. Het wordt een wetenschappelijk broeinest, waar (young) professionals worden klaargestoomd voor een baan in de digitale sector. Het GDBC biedt plaats aan een bijzonder hoogleraar digital business en gaat een multidisciplinaire masteropleiding digital business & analytics ontwikkelen. De provincie verleent 150.000,- euro subsidie aan het GDBC vanuit Groningen@Work, als cofinanciering op de bijdrage uit het  Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De totale projectkosten bedragen ruim 1,7 miljoen euro.

De Noordelijke Online Ondernemers (NOO) is een collectief van ruim 40 in Noord-Nederland gevestigde ondernemers. De sector kent een sterk groeiende vraag naar academisch geschoolde experts op het gebied digital science en big data. NOO heeft aan de Rijksuniversiteit gevraagd om te helpen om dit tekort te verhelpen. Gedeputeerde Patrick Brouns is enthousiast over het initiatief: “Het doel van het GDBC om bij te dragen aan structurele versterking van de digitale sector in Noord-Nederland past goed in de ambitie van de provincie om vol in te zetten op digitalisering en de kansen op werkgelegenheid in deze sector te benutten”.

Wetenschap en bedrijfsleven komen samen
Het GDBC bereikt dit doel door het oprichten  van een kennisplatform, de ontwikkeling van nieuwe opleidingen, de match tussen studenten en noordelijke bedrijven te verbeteren en het beter opleiden van de sector. Wetenschap en bedrijfsleven komen binnen het GDBC samen om kennis te ontwikkelen en met elkaar te delen. Zo krijgen studenten de kans om bij vooraanstaande digitale bedrijven stage te lopen en onderzoek te doen. Andersom profiteren de digitale ondernemers van de wetenschappelijke kennis die binnen de RuG aanwezig is.

Over EFRO
Het Operationeel Programma Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is bedoeld voor innovatieve MKB'ers in Noord-Nederland, die zich richten op de ontwikkeling en praktische toepassing van kennis en zoeken naar wegen om kennis om te zetten in levensvatbare producten. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert het EFRO-programma uit.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt