Werkgelegenheidsgroei en vacatures in Groningen verwacht

17 nov 2017

Arbeidsmarkt

Er zullen de komende vijf jaar veel nieuwe banen in de provincie Groningen ontstaan. Er is aandacht nodig voor de aansluiting tussen vraag en aanbod van bepaalde beroepen. Dat blijkt uit de Baanopeningenmonitor,  een instrument dat de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met regionale werkgevers heeft ontwikkeld. De afgelopen twee jaar is daarmee onder het plan ‘Groningen op Voorsprong’ de arbeidsmarkt in de regio Groningen onderzocht.

Nieuwe instroom nodig

Ruim honderd bedrijven hebben informatie gegeneerd via de Baanopeningenmonitor. De deelnemende bedrijven verwachten over vijf jaar samen 1,6% meer personeel nodig te hebben dan nu. Bovendien ontstaan vacatures door pensionering van zittende mensen en door natuurlijk verloop. In totaal zullen de komende vijf jaar bij deze bedrijven ruim 4.700 fte aan banen ontstaan. Bij zeker tien procent daarvan zal nieuwe instroom (van jonge afstudeerders, werklozen of herintreders) nodig zijn.

ICT en techniek

Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt, verschilt per beroep. Vooral bij ICT-beroepen, zoals applicatieprogrammeurs of softwareontwikkelaars zijn moeilijk vervulbare vacatures te verwachten. Dit geldt de komende jaren ook voor technische beroepen, zoals procestechnici en werktuigbouwkundig ingenieurs.  In enkele ICT beroepen wordt op termijn ook enige krimp verwacht: hier zit talent dat voor een ander (ICT) beroep kan worden doorontwikkeld.

Bron van informatie voor bedrijven

Bedrijven kunnen de informatie die verzameld is in het onderzoek gebruiken om hun eigen bedrijfssituatie per beroep te vergelijken en beleid er op te maken. Het advies van de onderzoekers is om daarin de samenwerking te zoeken met andere arbeidsmarktpartijen om knelpunten te voorkomen en kansen te verzilveren.

Onderzoeksrapport

Het onderzoek en de ontwikkeling van de Baanopeningenmonitor is de afgelopen twee jaar uitgevoerd door het lectoraat Human Capital van de Hanzehogeschool Groningen. Op 14 november 2017 is het rapport aangeboden aan gedeputeerde Eelco Eikenaar in The Big Building. Dat gebeurde op de ledenbijeenkomst van Samenwerking Noord, de IT netwerkorganisatie voor (semi-)publiek organisaties in Noord-Nederland.

​Voor welke uitdagingen komen werkgevers in de noordelijke arbeidsmarkt te staan?

​Voor welke uitdagingen komen werkgevers in de noordelijke arbeidsmarkt te staan?

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt