Wetenschap in de klas in Oost-Groningen

28 nov 2017

Arbeidsmarkt

Op de 25 openbare basisscholen in Oost-Groningen maken leerlingen uit groep 7 en 8 dit schooljaar kennis met de wetenschap. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld een gastles van een student en bezoeken de Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschap is elke dag om ons heen. Begrip van wetenschap helpt leerlingen de wereld om hen heen te begrijpen. Daarnaast wil de universiteit met dit project laten zien hoe leuk wetenschap is en wat je er allemaal mee kunt.

Proefjes
Tijdens het bezoek aan de Rijksuniversiteit krijgen de leerlingen een rondleiding en doen ze in het laboratorium proefjes die aansluiten bij de gastles, bijvoorbeeld over DNA. Er zijn meer leuke activiteiten, zoals een mobiel planetarium in de klas dat laat zien hoe ons zonnestelsel eruitziet.

Oud-student
De gastlessen zijn een idee van een oud-student die in Oost-Groningen is opgegroeid. Hij zag in zijn eigen omgeving dat de afstand tot de wetenschap relatief groot was. Daarom ontwikkelde deze oud-student deze gastlessen, waarmee hij op zijn oude school liet zien dat wetenschap iets is dat dichtbij, spannend, en bereikbaar is. Omdat zijn lessen een groot succes waren, is van zijn initiatief een echt project gemaakt voor meer scholen.

Buddy
Studenten uit de regio zijn de schakel tussen regio en universiteit. Iedere school krijgt een student op bezoek die een gastles verzorgt met een persoonlijk verhaal over zijn of haar studie. Deze student fungeert als buddy voor de school.

Samenwerking
Het project is een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met de Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt met financiering van de provincie Groningen.

 

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt