ZAP-innovatiecluster: unieke testomgeving voor biobased experimenten in Noord-Nederland

15 mrt 2017

Duurzame energie

Groningen is een sterk agrarisch en industrieel gebied en kan daarom als vliegwiel fungeren voor het zo hoogwaardig mogelijk inzetten van reststromen uit de biomassa en het optimaliseren van de processen die hiermee gepaard gaan. Daarom is het goed nieuws dat het SNN op 14 maart 2017 de subsidie aan het ZAP-innovatiecluster op de Zernike Campus heeft goedgekeurd. ZAP staat voor Zernike Advanced Processing en is een unieke testomgeving voor biobased experimenten in Noord-Nederland. ZAP speelt in op de steeds sterkere signalen dat het gebruik van fossiele bouwstenen snel moet verminderen. Door innovatieve activiteiten in de regio te stimuleren draagt ZAP bij aan het vergroten van de werkgelegenheid.

 

 

 

Met de komst van het ZAP innovatiecluster wordt de Zernike Campus verder versterkt als locatie waar kennis en bedrijvigheid elkaar ontmoeten. De faciliteit wordt gerealiseerd op het EnTranCe terrein van de Hanzehogeschool Groningen. De hogeschool begint binnenkort met het inrichten van het ZAP innovatiecluster. In deze werk- en broedplaats van onderwijs en bedrijfsleven vindt opschaling plaats van lab- tot kruiwagenschaal. Het bedrijfsleven kan tegen een overeengekomen vergoeding gebruik maken van de ruimte, de apparatuur en de expertise van studenten en docenten in ZAP om zo hun laboratoriumuitkomsten in een semi-industriële omgeving te testen. Dit is uniek in Noord-Nederland.

 

ZAP Groningen

De Hanzehogeschool Groningen heeft in 2015 de ZAP onderwijs- en scholingsfaciliteit geïnitieerd. Samen met het Noorderpoort verzorgt zij daar praktijkonderwijs. De komst van het ZAP innovatiecluster maakt ZAP Groningen compleet als opschalings- en opleidingsomgeving. Het nieuwe ZAP innovatiecluster voor toegepast onderzoek en de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven zorgt voor:

  • meer en beter opgeleide jonge professionals met up-to-date kennis binnen het domein van de Biobased economie;
  • bij- en herscholingsmogelijkheden gericht op Bio- en Smart Processing technologie;
  • én het faciliteren van onderzoek voor mkb en startups.

De Hanzehogeschool Groningen is penvoerder en, naast de provincie Groningen, hoofdinvesteerder van het ZAP innovatiecluster. In het cluster wordt nauw samengewerkt met het Noorderpoort en de Rijksuniversiteit Groningen. Geïnteresseerde bedrijven uit de agrarische sector, de farmacie, chemie en de verwerkende industrie zijn onder andere Avebe, SuikerUnie, Akzo Nobel, Imenz, Feyecon, Syncom, Telson, Ten Kate Vetten, Exter Aroma en Koopmans meel.

Bekijk het filmpje over ZAP of lees meer op www.nnaf.eu

Groningen@Work en het SNN

De subsidie van ruim € 2.5 miljoen aan het ZAP innovatiecluster (op een totale investering van € 5,1 miljoen) komt vanuit het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel van het programma Groningen@Work, het provinciale programma Economie en Arbeidsmarkt 2016 – 2019. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) voert het REP namens de drie noordelijke provincies uit.

Impressie van de nieuwe ZAP-hal.
Impressie van de nieuwe ZAP-hal.

Reacties

Nog geen reacties

Laat een reactie achter
  • Wordt niet openbaar gemaakt