GOA Publiek

GOA Publiek is een stichting met als belangrijkste doelstelling het creëren van extra leerbanen in de semi-publieke sector en waar mogelijk te faciliteren. Daarbij begeleidt GOA Publiek de jongeren intensief om de uitval zo laag mogelijk te houden. In de stichting participeren de provincie Groningen, de gemeenten Groningen, Veendam en Delfzijl, het Noorderpoort, het Alfa-college en het UWV Noord Nederland. Eveneens ontstaat door de werkzaamheden van GOA Publiek een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De instroom van de jongeren vindt plaats via twee wegen. Enerzijds betreft het jongeren die al wel zijn ingeschreven bij een opleiding, maar nog geen opleidingsplaats hebben gevonden. Anderzijds betreft het jongeren die een uitkering hebben en via deze weg (opnieuw) op de arbeidsmarkt instromen. In alle gevallen betreft het jongeren die specifiek de leer-werk route nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Kijk voor meer informatie op goapubliek.nl.