Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG) 2015-2017

Het Innovatief Actieprogramma (IAG4) is bedoeld voor vernieuwende samenwerkingsprojecten op het gebied van healthy ageing, energie, bio-economie en transsectorale innovatie. Vanwege het grote aantal aanvragen dat op dit programma is binnengekomen, neemt de provincie op dit moment geen nieuwe initiatieven meer in behandeling voor het vierde IAG, dat loopt van november 2014 tot en met 2017. Bekijk het overzicht met alle projecten hieronder.Van het totale budget is 2,7 miljoen euro van de provincie en 3,5 miljoen euro van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. 

Projectenoverzicht IAG-4

431 kB download