Keuzecarroussel

De arbeidsmarktregio (AM) Groningen werkt aan de aanpak jeugdwerkloosheid door het matchen van jongeren naar betaald werk. AM Groningen onderzoekt nu de mogelijkheden om met werkgevers in kansrijke sectoren (bouw en techniek) meer oriëntatiestages (div. beroepen in meerdere sectoren) en voorschakeltrajecten (specifieke sector) aan te bieden en dit concreet uit te breiden. Er wordt aansluiting gezocht bij reeds bestaande projecten zoals bijvoorbeeld oriëntatieklas Bouw en het Metaalcarrousel. Verder zal dit worden uitgebreid naar andere kansrijke sectoren zodat jongeren praktijkgericht en bewuster kiezen voor een nieuw beroep, gekoppeld aan een betaalde baan hierna. Doel is betaald werk (een aansluitend contract van ten minste 24 uur p/w en voor minimaal 6 maanden), zo mogelijk met leren en werken (BBL) en het behalen van een startkwalificatie.