Leven-Lang-Leren fonds

De provincie Groningen heeft dit fonds om ingesteld om de jeugdwerkloosheid te verminderen. Dit gebeurt door het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. Een project dat hieronder valt is 'TopTechniek in Bedrijf'. Aankomende jaren ontstaat een toenemende vraag naar technische medewerkers. Deze bestaat deels uit vervangingsvraag, van mensen die het arbeidsproces verlaten en door de regionale ontwikkelingen, bevingen, energie en duurzaamheid en domotica. Deze ontwikkelingen bieden uitgelezen kansen voor de jongeren in de regio. Goede samenwerking van techniek opleidingen is daarom noodzakelijk. In de drie afgelopen jaren is door de uitvoering van het programma Toptechniek in bedrijf Groningen veel ervaring op gedaan in de samenwerking tussen mbo en vmbo scholen met een "techniek-profiel". Hiervoor zijn doorlopende leerlijnen ontwikkeld die aansluiten bij de behoefte van het vmbo-basis beroeps/kaderberoep en zorgen voor een betere aansluiting op het mbo en daarmee arbeidsmarktvraag. Om de veranderingen in het vmbo goed op te vangen in het mbo wordt de komende jaren gezamenlijk hard gewerkt de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe doorlopende leerlijnen.