Power to flex: opslag van duurzame energie

Power to Flex is een samenwerkingsproject waarin bedrijven, hogescholen en overheden uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland pilots ontwikkelen voor de opslag van duurzame energie. Zon en wind leveren soms teveel of juist te weinig elektriciteit op. Vraag en aanbod van energie zijn hierdoor uit balans. Het project Power to Flex springt hierop in en realiseert innovatieve pilots voor de opslag van duurzame energie. Er is 3,4 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2016-2019. Er werken 18 partners mee aan Power to Flex, met name ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Het gaat om een INTERREG Deutschland – Nederland project, ondersteund door de provincie Groningen en Drenthe. Kijk voor meer informatie op powertoflex.nl.