Profileermij

Project 'closing the gap MBO': De arbeidsmarkt in Groningen kenmerkt zich door een relatief hoge werkloosheid en een lager opleidingsniveau dan het landelijk gemiddelde. De verwachting is dat in een aantal specifieke sectoren de werkgelegenheid zal aantrekken (techniek, bouw, ICT, ed.). Knelpunt is dat het aanbod niet altijd goed aansluit bij de vraag van werkgevers, met andere woorden, er is sprake van een kwalitatieve mismatch. Een goed inzicht in vraag en aanbod is noodzakelijk om de kwaliteit van de match tussen werknemer en werkgever te verbeteren. Middels het project 'closing the gap MBO' wordt een innovatieve tool 'Profileermij' ontwikkeld, waarmee vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Kijk voor meer informatie op profileermij.nl.