Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP ZZL)

Het oorspronkelijke doel was een snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen: de Zuiderzeelijn. In 2007 besloot het kabinet dat deze verbinding er niet kwam. Als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn kreeg het Noorden een vergoeding van ruim 2 miljard euro. Hiervoor is in 2008 tussen Rijk en Regio het convenant Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn afgesloten. Veruit het meeste geld is bestemd voor projecten op het gebied van verkeer en vervoer (bereikbaarheidsprogramma). Daarnaast is er ook een programma ontwikkeld voor economische projecten: het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Vanuit dit programma worden zeer uiteenlopende economische projecten gefinancierd op het gebied van kenniseconomie, toerisme en arbeidsmarkt.  Kijk voor een overzicht van de Groningse REP-projecten op www.rsp-projecten.nl. U kunt hier een selectie maken van de economische projecten in Groningen. Bekijk hier een voorbeeld van een project.