Snel Internet Groningen

In delen van de provincie ontbreekt een goede internetverbinding, terwijl dit steeds belangrijker wordt voor bewoners en bedrijven. De regeling Snel Internet Groningen is bedoeld om een snelle internetverbinding in de hele provincie aan te leggen. De provincie Groningen, Economic Board Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen stellen gezamenlijk 40 miljoen euro beschikbaar om de aanleg van snel internet in Groningen mede te financieren. De bijdrage van de provincie is 30 miljoen euro. In april 2017 wordt duidelijk welke partij(en) snel internet gaat aanleggen. In het najaar volgt de aanleg. Kijk voor de actuele stand van zaken op: www.provinciegroningen.nl. Bekijk ook dit nieuwsbericht, en Snel Internet In het Nieuws.