Techniekpact Noord

In de aanloop tot het nationale techniekpact is begin 2013 door het landsdeel Noord (de provincies Groningen, Friesland en Drenthe) een ambitiedocument gemaakt. Hierin zijn een aantal doelstellingen geformuleerd die de 3 partijen tot 2020 willen realiseren. Hoofddoel is de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in Noord-Nederland te bevorderen, de kwaliteit van het techniekonderwijs te verbeteren en meer jongeren te interesseren voor de techniek. Dit document is vervolgens uitgewerkt in het Startdocument Techniekpact Noord. Hierin is aandacht voor de volgende twee programmalijnen:

  • Programmalijn 1: Kruisbestuiving, betere samenwerking en meer samenhang.
  • Programmalijn 2: Een doelmatige infrastructuur voor de techniek in Noord-Nederland.

Sinds 2014 is Techniekpact Noord in volle gang. Er wordt samen gewerkt aan een echte doe-agenda door alle partijen uit het veld, zoals sociale partners, het onderwijs, de overheid en de regio. Kijk voor meer informatie op techniekpact.nl.